دوره رایگان کسب موفقیت در یادگیری خط تحریری

در این دوره می خواهم به این سوال که( چطور خوش خط شوم؟) پاسخ دهم .

روی صحبتم با دوستانیست که تنبل نیستند و شاید برای رسیدن به دستخطی زیبا سالها تلاش کرده اند و دوره و کتابهای مختلفی را تهیه کردند ولی نتیجه عالی نگرفته اند شاید با خودتان بگویید خوشخطی ارثی است یا من استعداد این هنر را ندارم، اما باید به شما بگویم که این ذهنیت درست نیست ارث یا استعداد تاثیر بسیار اندکی در موفقیت یک فرد دارد چه بسیار کسانی که استعداد های بیشماری داشته اند اما به جهت انتخاب نادرست مسیر یا اصلا انتخاب نکردن راهی برای رشد، استعدادشان هدر رفته است .راهی که من رفته ام با تلاش و پشتکار و تمرین بدست آمده است.

در این دوره باهم یاد میگیریم که چطور یک مهارت نه فقط خوشنویسی بلکه هر مهارتی که اشتیاق داریم برای یادگرفتنش را فرا بگیریم و آن را به موفقیت و رضایت درونی برسانیم

مینی دوره موفقیت در یادگیری خط تحریری

دریافت فایل تمرین و جدول برنامه ریزی

 

نظر هنر آموزانی که در دوره شرکت کرده اند

جدید ترین محصولات