نقاشی خط مدرن

3,500,000 تومان

عنوان : فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
شيوه اجرا : نقاشیخط
نوع خط: خط شکسته نستعلیق
توضیحات: سیاه مشق تکرار حروف براساس فرم
ابعاد : ٣٠ * ١٠٠