تابلو رقص در کهکشان

2,500,000 تومان

عنوان: رقص در كهكشان
شيوه اجرا: نقاشیخط
تکرار حروف براساس فرم
نوع خط:خط شکسته نستعلیق
ابعاد با پاسپارتو :50*70