نقش خط تحریری در زندگی روز مره ی ما

خواندن و نوشتن

نوشتن

بشر یک موجود اجتماعی است ، و برای ار تباط صحیح و دقیق با دیگران نیازمند کشف و سیله ار تباطی است .و همواره در فکر بوده تا به نوعی خواسته های خود را به دیگران بیان نماید .و از دو رکن مهم ار تباط یعنی خواندن و نو شتن بهر ه برد .بنا براین بهمراه آموختن دانش به نو شتن نیز پرداخت .که برای آشنائی بیشتر با این موضوع مهم به یکی از اصلی ترین عامل رشد و توسعه علوم یعنی نوشتن می پردازیم.نوشتن لازمه یادگیری است .و به قول بزرگان معنوی،نصف علم است. امروز ه بی آنکه مردم بدانند که فرد دارای چه سطح علمی  است ،با دیدن دست نوشته فرد،میزان دانش او مشخص می گردد .و در واقع سطح سواد افراد نیزبا دیدن نمونه خط تحریری،در معرض امتحان قرار می گیرد .از ویژگیهای دیگر خط خوب،سر عت در انتقال پیام است .خط خوب،موجب افزایش شخصیت علمی فرد نسبت به دیگران است .نوشتن کلمات بصورت واضح و خوانا از دیگر ویژگیهای افراد خوشنویس است .نکته مهم و حائز اهمیت در ارتباط با خط    خوشنویسی و بطور اخص خط تحریری این است که بشر امروزی با اوج پیشرفتهای علمی و فناوری متأسفانه محروم از دو عنصر گفتار و نوشتن است. و مجال برای نوشتن را از یاد برده است .و این امر برای نسل های آتی بسیار نگران کننده است.

 

خواندن و نوشتن

 

 

خط تحریری در واقع همان قواعد و شکل خط نستعلیق است و گاهی بر اثر میزان افزایش سر عت بعضی از کلمات بصورت ناقص نوشته می شود که در اصطلاح امروزی به آن خط تحریری گفته می شود .لازمه زیبائی خط تحریری کشیدن خط زمینه بر روی صحفه کاغذ است .و نکته بعدی نوع  وسیله تحریر  (خودکار و مداد  و… )برای تمرین خط تحریری است که تو صیه می گردد .حتی المقدور از مداد برای تمرین استفاده گردد. زیرا کنترل سرعت در نو شتن و تسلط بر آن راحت تر است .از موارد قابل ذکر دیگر اینکه،درست نو شتن و سریع  و صحیح  خواندن  بستگی به فاصله سطر ها و کلمات است که اصطلاحاً به آن خلوت و جلوت می گویند شاید بیان موارد دیگر در این فرصت اندک نمی گنجد ولیکن دقت در نو شتن سرمشق ها و ممارست می تواند تا حدی زیادی شما را  در نو شتن خط تحریری  زیبا یاری نماید.

 

قواعد خوشنویسی

 

خوب رویان آیینه می جویند تا صورت خود را درآن ببینند .و خط و خالی بر آن بیفزایند.از این آیینه ها بسیار است  که آدمی روی خود را نظاره کند و اگر دود و غباری برآن بیند ،بشوید و اگر نقصانی هست به کمال آورد ؛اما کجاست آن آیینه که چهره ی روح و جان خویش را در آن بنگریم و شکل و شمایل باطن خود را تماشا کنیم.

 

خوب رویان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *